Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-26818-C01 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Бенефициент: НОНВОТЕКС АД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.01.2021г.
Край: 18.04.2021г.

 
начало продукти за контакт
NonWoTex © 2009-2024