Производител на нетъкани технически текстили за строителството,
мебелната и шивашката промишленост,
индустриални въздушни филтри

“НонВоТекс” АД е един от водещите производители в България на геотекстил, индустриални въздушни филтри, текстилни материали за мебелната и шивашката индустрия.

„НонВоТекс” АД е наследник на „Сортировъчна база”, преименувано по – късно „Янко Бакалов”, специализирано в преработката на текстилни отпадъци.

През 1986г. Е реконструирано в предприятие за нетъкан технически текстил по метода на иглонабиване и термично свързване. От 1990 г. е трансформирано като „Нетъкан текстил”, а по-късно 1999 г.е пререгистрирано като „НонВоТекс”.

„НонВоТекс” е приватизирано 1997 г.

През 2005г. компанията инвестира в закупуването на нова линия за производство на обемни вати по метода на термосвързване.