ГЕОТЕКСТИЛИ С ТЪРГОВСКА МАРКА „ГЕОМАТ”® И „ЛИНТЕКС”®
ГЕОМАТ®, като разделителен слой за укрепване
при строеж на ж.п. линии.Дрениране на авто и ЖП пътища, хвостохранилища, сметища,жилищни и стопански постройки. Геотекстилите отвеждат чрез порите на материала, водата или газовете във вертикално или хоризонтално направление. Те са практически заместители на хоризонтални или вертикални дренажни слоеве изпълнени с инертни фракции. 
Приложение на ГЕОМАТ® при дрениране на основи.Геотекстил „Геомат” за армиране – на почвени слоеве при стръмни склонове, свлачища, открити рудници, мостови основи. Подходящи са за почвени райони с повишена влажност и ниска носеща способност.
Геотекстил „Геомат” за разделяне – когато се изисква разделно полагане на различни фракции,
като разделител на земен грунд и следващи строителни фракции.
ГЕОТЕКСТИЛ Геомат® , използван като разделител на земен грунд при строежа на автомагистрала "Тракия".Геотекстил „Геомат” като противопробивен слой – при всички случаи
на изграждане на синтетични или глинени геомембрани и при покривни изолации.
Полагане на противопробивен слой за защита на геомембрана. Сметище "Суходол" изпълнител - "ХИДРОСТРОЙ"


Основни характеристики на Геотекстил Геомат®:
Състав: 100% РЕТ
Площна маса: от 150 гр/кв.м. до 800 гр/кв.м.
Ширина: 2,20 м.
Конфекциониране: на рула с дължина от 30 л.м. до 50 л.м.Рехабилитация на язовир „Петрохан”

Рехабилитация на язовир „Елисейна”

ГЕОТЕКСТИЛИ „ГЕОМАТ”® - физикомеханични показатели

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Геомат
150

Геомат
200

Геомат
300

Геомат
400

Геомат
500

Геомат
600

Геомат
700

Геомат
800

Геомат
1200

1. Маса на единица площ

g/m2

150

200

300

400

500

600

700

800

1200

2. Дебелина при 2 kPa (min)

mm

1.5

1.5

2.2

2.6

3.0

3.5

4.0

4.6

6

3. Здравина  (min) - по дължина

kN / m

2.0

4.5

7.0

9.0

12.0

14.0

16.0

18.0

30

4. Здравина (min) - по ширина 

kN / m

3.0

7.0

11.0

14.0

19.0

22.0

25.0

28.0

45

5. Отн. удължение до скъсване  (min) - по дължина

%

80

70

70

65

65

65

65

65

70

6. Отн. удължение до скъсване (min) - по ширина

%

70

60

60

55

55

55

50

50

60

7. Здравина на статично пробиване - CBR тест (min)

kN

*

0.4

1.5

*

2.0

*

2.6

3.0

5.0

8. Здравина на динамично пробиване max)

mm

*

20.0

12.0

*

10.0

*

6.0

4.0

1.5

 * Забележка: показател, който не се контролира за посоченото изделие

Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84


Изработват се от 100% РЕТ влакна, допълнително заздравени с безвредни полимерни дисперсии. Благодарение на особената си структура притежават отлични звукоизолационни качества, а като топлоизолатор са сравними с класическите материали, използвани за тази цел, като дърво, корк, стъклени вати, пенополимери и др.
Материалите са устойчиви на стареене, структурни и формени изменения. Практически не гният и не се атакуват от микроорганизми и насекоми. Употребяват се като топло – и звукоизолиращ слой при подови настилки в жилищни и обществени сгради.

Основни характеристики на Линтекс®:
Състав: 100% РЕТ влакна, допълнително обработени с текстилен латекс.
Площна маса: от 200, 260 и 420 гр/кв.м.
Ширина: 2,00 м.
Конфекциониране: на рула с дължина от 15 л.м. до 20 л.м.