Мебелни вати:
Мебелни вати от регенерирани влакна. Екологично чисти, Произведени по метода на термосвързване. Специално разработени за мебелната промишленост. Използват се предимно като елемент при производството на мека мебел и матраци.

ВАТИН”® - физикомеханични показатели

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

ТФФР  
14

Ватин
15 Т

Ватин 
50 Т

Ватин
70 Т

Ватин   
100 Т

Ватин   
120 Т

Ватин   
150 Т

Ватин    
170 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

140

150

500

700

1000

1200

1500

1700

2. Дебелина в свободно състояние

cm

0.6

0.6

2.0

2.0

3.0

3.0

3.5

4.5

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

14

15

18

23

25

25

27

27

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

1.30

2.00

0.28

0.25

0.20

0.18

0.16

0.12

5. Състав

%

До 30 % нискотопими влакна, до 90 % регенерирани влакна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Вата  ПЕТ 120 Т

Вата  ПЕТ 150 Т

Вата  ПЕТ 200 Т

Вата  ПЕТ 300 Т

Вата  ПЕТ 400 Т

Вата  ПЕТ 600 Т

Вата  ПЕТ 800 Т

Вата  ПЕТ 1000 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

120

150

200

300

400

600

800

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

7

7

7

9

10

13

14

16

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

4.00

3.00

2.00

1.60

1.50

1.40

1.00

0.80

5. Състав

%

100 % синтетични влакна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Вата  П/ПЕ 200 Т

Вата  П/ПЕ 300 Т

Вата  В/ПЕ 200 Т

Вата  В/ПЕ 500 Т

Вата  П   400 Т

Вата  П   600 Т

Вата  П   800 Т

Вата  П   1000 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

200

300

200

500

400

600

800

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

1.5

2.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

4.0

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

9

11

10

18

12

15

16

18

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

1.20

1.00

1.80

1.00

0.50

0.20

0.12

0.12

5. Състав

%

До 30 % нискотопими влакна,  до 90 % смес от естествени и синтет. влакна

Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84

 

Мебелини:
Филцове, произведени от регенерирани и полиестерни влакна, екологично чисти, допълнително заздравени чрез термофиксиране.
Използват се като изолиращ слой за пружини и пружинни пакети при производството на мебели и матраци. Притежават отлични физико – механични показатели.

“МЕБЕЛИН” -  физикомеханични показатели

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

МЕБЕЛИН
Т 50 И

МЕБЕЛИН
Т 65 И

МЕБЕЛИН
Т 80 И

1. Маса на единица площ

g/m2

500

650

800

2. Дебелина        ( минимална )

mm

3.1

3.7

4.3

3. Широчина - отклонения от номиналните размери

%

± 1,0

± 1,0

± 1,0

4. Здравина на опън

   - по дължина          ( мин. )

daN/ 5cm

18

20

22

5. Здравина на опън

   - по широчина        ( мин. )

daN/ 5cm

18

20

22

6. Отн. удължение до скъсване

   - по дължина          ( мин. )

%

12

12

14

7. Отн. удължение до скъсване

    - по широчина        ( мин. )

%

14

14

18

8. Състав

    на текстилните      влакна

%

До 90 % регенерирани влакна,

До 20 % полиестерни влакна

9.  Допълнително

     заздравяване

 

Чрез термофиксиране

Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84

 

Иглонабити филци:
Филцове, произведени от 100% регенерирани влакна, без химически свързвател.
Използват се като предпазен слой за пружини и пружинни пакети при производството на мебели и матраци.

Пълнежни материали