Термосвързани вати „Стратекс”, произведени по технология „STRATO”.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТРАТО
"Страто" е нетъкан текстил с вертикална ориентация на влакната.

При технологията „Страто” се достига максимална еластичност и бързо възстановяване на обема след натиск.Сред основните предимства на термосвързаната вата „Стратекс” са: 


 клетъчната структура на "страто" материала осигурява свободно движение на въздуха и по този начин осигурява проветривост за тялото

“СТРАТЕКС” -  физикомеханични показатели

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

“СТРАТЕКС”
 60 Р
/регенерат/

“СТРАТЕКС”
 80 Р
/регенерат/

“СТРАТЕКС” 110 Р /регенерат/

“СТРАТЕКС” 200 Р /регенерат/

“СТРАТЕКС - Метро” 60 /регенерат/

“СТРАТЕКС - Юта”
110
/регенерат/

“СТРАТЕКС - Юта”
200
/регенерат/

1. Маса на единица площ

g/m2

600

800

1100

2000

600

1100

2000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

2.0

2.0

2.5

3.5

2.0

2.5

3.5

3. Обемна плътност (min )

kg/m3

22

30

35

45

22

35

45

4. Здравина до скъсване /надлъжно /

daN/5cm

1

1.2

1.4

2

1

1.2

1.8

5. Здравина до скъсване / напречно /

daN/5cm

4

6

10

20

3

10

20

6. Състав на основния слой

%

До 30 % нискотопими влакна, до 85 % регенерирани влакна

До 30 % нискотопими влакна, над 20 % естествени влакна


ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

“СТРАТЕКС” 35 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС” 50 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС” 90 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС” 90 /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС” 120 /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС”
140 /полиестер/

“СТРАТЕКС -
Комфорт Л-В”
100

1. Маса на единица площ

g/m2

350

500

900

900

1200

1400

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3. Обемна плътност (min )

kg/m3

12

12

22

16

22

25

18

4. Здравина до скъсване /надлъжно /

daN/5cm

0.8

1.3

2.5

1

1

1.2

1.5

5. Здравина до скъсване / напречно /

daN/5cm

5

10

14

4

7

8

12

6. Състав на основния слой

%

до 30 % нискотопими влакна, до 85 % синтетични влакна


Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84