ГЕОТЕКСТИЛИ „ГЕОМАТ”® - физикомеханични показатели

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Геомат
150

Геомат
200

Геомат
300

Геомат
400

Геомат
500

Геомат
600

Геомат
700

Геомат
800

Геомат
1200

1. Маса на единица площ

g/m2

150

200

300

400

500

600

700

800

1200

2. Дебелина при 2 kPa (min)

mm

1.5

1.5

2.2

2.6

3.0

3.5

4.0

4.6

6

3. Здравина  (min) - по дължина

kN / m

2.0

4.5

7.0

9.0

12.0

14.0

16.0

18.0

30

4. Здравина (min) - по ширина 

kN / m

3.0

7.0

11.0

14.0

19.0

22.0

25.0

28.0

45

5. Отн. удължение до скъсване  (min) - по дължина

%

80

70

70

65

65

65

65

65

70

6. Отн. удължение до скъсване (min) - по ширина

%

70

60

60

55

55

55

50

50

60

7. Здравина на статично пробиване - CBR тест (min)

kN

*

0.4

1.5

*

2.0

*

2.6

3.0

5.0

8. Здравина на динамично пробиване max)

mm

*

20.0

12.0

*

10.0

*

6.0

4.0

1.5

 * Забележка: показател, който не се контролира за посоченото изделие

 

ВАТИН”® - физикомеханични показатели

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

ТФФР  
14

Ватин
15 Т

Ватин 
50 Т

Ватин
70 Т

Ватин   
100 Т

Ватин   
120 Т

Ватин   
150 Т

Ватин    
170 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

140

150

500

700

1000

1200

1500

1700

2. Дебелина в свободно състояние

cm

0.6

0.6

2.0

2.0

3.0

3.0

3.5

4.5

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

14

15

18

23

25

25

27

27

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

1.30

2.00

0.28

0.25

0.20

0.18

0.16

0.12

5. Състав

%

До 30 % нискотопими влакна, до 90 % регенерирани влакна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Вата  ПЕТ 120 Т

Вата  ПЕТ 150 Т

Вата  ПЕТ 200 Т

Вата  ПЕТ 300 Т

Вата  ПЕТ 400 Т

Вата  ПЕТ 600 Т

Вата  ПЕТ 800 Т

Вата  ПЕТ 1000 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

120

150

200

300

400

600

800

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.0

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

7

7

7

9

10

13

14

16

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

4.00

3.00

2.00

1.60

1.50

1.40

1.00

0.80

5. Състав

%

100 % синтетични влакна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

Вата  П/ПЕ 200 Т

Вата  П/ПЕ 300 Т

Вата  В/ПЕ 200 Т

Вата  В/ПЕ 500 Т

Вата  П   400 Т

Вата  П   600 Т

Вата  П   800 Т

Вата  П   1000 Т

1. Маса на единица площ

g/m2

200

300

200

500

400

600

800

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

1.5

2.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

4.0

3. Обемна плътност               (min )

kg/m3

9

11

10

18

12

15

16

18

4. Въздухопропускливост     ( min )

m / s

1.20

1.00

1.80

1.00

0.50

0.20

0.12

0.12

5. Състав

%

До 30 % нискотопими влакна,  до 90 % смес от естествени и синтет. влакна


“МЕБЕЛИН” -  физикомеханични показатели

    ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

МЕБЕЛИН
Т 50 И

МЕБЕЛИН
Т 65 И

МЕБЕЛИН
Т 80 И

1. Маса на единица площ

g/m2

500

650

800

2. Дебелина        ( минимална )

mm

3.1

3.7

4.3

3. Широчина - отклонения от номиналните размери

%

± 1,0

± 1,0

± 1,0

4. Здравина на опън

   - по дължина          ( мин. )

daN/ 5cm

18

20

22

5. Здравина на опън

   - по широчина        ( мин. )

daN/ 5cm

18

20

22

6. Отн. удължение до скъсване

   - по дължина          ( мин. )

%

12

12

14

7. Отн. удължение до скъсване

    - по широчина        ( мин. )

%

14

14

18

8. Състав

    на текстилните      влакна

%

До 90 % регенерирани влакна,

До 20 % полиестерни влакна

9.  Допълнително

     заздравяване

 

Чрез термофиксиране“СТРАТЕКС” -  физикомеханични показатели

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

“СТРАТЕКС”
 60 Р
/регенерат/

“СТРАТЕКС”
 80 Р
/регенерат/

“СТРАТЕКС” 110 Р /регенерат/

“СТРАТЕКС” 200 Р /регенерат/

“СТРАТЕКС - Метро” 60 /регенерат/

“СТРАТЕКС - Юта”
110
/регенерат/

“СТРАТЕКС - Юта”
200
/регенерат/

1. Маса на единица площ

g/m2

600

800

1100

2000

600

1100

2000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

2.0

2.0

2.5

3.5

2.0

2.5

3.5

3. Обемна плътност (min )

kg/m3

22

30

35

45

22

35

45

4. Здравина до скъсване /надлъжно /

daN/5cm

1

1.2

1.4

2

1

1.2

1.8

5. Здравина до скъсване / напречно /

daN/5cm

4

6

10

20

3

10

20

6. Състав на основния слой

%

До 30 % нискотопими влакна, до 85 % регенерирани влакна

До 30 % нискотопими влакна, над 20 % естествени влакна


ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

“СТРАТЕКС” 35 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС” 50 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС” 90 В (П) /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС” 90 /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС” 120 /полиестер/

“СТРАТЕКС - ЛУКС”
140 /полиестер/

“СТРАТЕКС -
Комфорт Л-В”
100

1. Маса на единица площ

g/m2

350

500

900

900

1200

1400

1000

2. Дебелина в свободно състояние

cm

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3. Обемна плътност (min )

kg/m3

12

12

22

16

22

25

18

4. Здравина до скъсване /надлъжно /

daN/5cm

0.8

1.3

2.5

1

1

1.2

1.5

5. Здравина до скъсване / напречно /

daN/5cm

5

10

14

4

7

8

12

6. Състав на основния слой

%

до 30 % нискотопими влакна, до 85 % синтетични влакна


“ФИЛТЪРТЕКС” -  физикомеханични показатели

Физико-механични показатели от лабораторни изпитания

Показатели

Филтъртекс 43

Филтъртекс 52

Филтъртекс А

Маса на единица площ (g/m2)

430

520

520

Въздухопропускливост (m/s)

0,70

0,50

0,50

Клас:  по DIN 24185/100
по EUROVENT
по EN 779

-
-
GS

-
-
GS

С3
EU9
-

Широчина (m)

2.1

2.1

2.1

Дебелина mm

2,8

2,9

2,9

Минимална здравина до скъсване    (daN/5cm)
- по дължина
- по ширина

 

40,0
60,0

 

50,0
80,0

 

40,0
75,0

Минимална разтегливост до скъсване (%)
- по дължина
- по ширина

 

80,0
70,0

 

70,0
60,0

 

60,0
60,0

работна температура (оС)

-30 до +140

-30 до +140

-30 до +130

устойчивост на:
- разредени киселини
- разредени основи
- окислители
- органични разтворители

много добра
добра
много добра
много добра

много добра
добра
много добра
много добра

добра
добра
добра
добра

регенериране (допуска се трикратно пране)

въздушен противопоток

въздушен противопоток

въздушен противопоток

Антистатични свойства

-

-

да

Физико-механичните показатели се определят
по методи, съгласно следната таблица:

ПОКАЗАТЕЛИ

СТАНДАРТИЗАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Специфична площна маса

БДС EN 29073 -1

Дебелина

БДС EN  ISO 9073 - 2

Здравина и разтегливост до скъсване

БДС EN 29073 -3

Въздухопропускливост

БДС EN  ISO 9237

Антистатична проводимост

БДС 15969 - 84